Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 75 NĂM NGÀY TBLS