Hướng dẫn tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam – Viết tiếp câu chuyện hòa bình” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây