Hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022”

Xem nội dung chi tiết tại đây