Hướng dẫn bón đón đòng lúa nếp vụ Mùa năm 2022 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP

Xem nội dung chi tiết tại đây