Huấn luyện lực lượng tự vệ khối cơ quan năm 2016

Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bạch Thông tổ chức huấn luyện cho gần 50 đồng chí là cán bộ, chiến sỹ tự vệ thuộc các khối Huyện ủy, UBND, Trung tâm Y tế, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước và Bưu điện huyện.

Trong thời gian huấn luyện các bộ, chiến sỹ tự vệ các khối cơ quan đã được học tập chính trị và huấn luyện kỹ năng, kỹ thuật quân sự, với các nội dung như: Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nhiệm vụ công tác quân sự – quốc phòng năm 2016; Luật Dân quân tự vệ và các văn bản liên quan; một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo. Bên cạnh đó, các chiến sỹ tự vệ còn được huấn luyện điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn, công tác dân vận của dân quân tự vệ và các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan cùng các mục tiêu khác trên địa bàn…

Kết thúc đợt huấn luyện các cán bộ, chiến sỹ tự vệ các khối cơ quan đã được kiểm tra bắn đạn thật bằng súng trường K63, kết quả 100% cán bộ chiến sỹ đạt yêu cầu, trong đó đạt loại khá, giỏi chiếm gần 60%./.