Huấn luyện giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh THPT năm 2014

Năm học 2014 – 2015, Trường THPT Phủ Thông phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức huấn luyện bồi dưỡng, kiến thức quốc phòng – an ninh cho các em học sinh khối 10, 11, 12 của nhà trường. Thời gian huấn luyện từ ngày 27/10 đến 31/10/2014.

Trong thời gian huấn luyện các em được truyền đạt và hướng dẫn một số nội dung cơ bản sau: Huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật ngắm bắn súng AK – CKC, Điều lệnh đội ngũ đơn vị, các tư thế, động tác bắn, vận động trên chiến trường, giới thiệu một số nội dung cơ bản về địa hình, địa vật trong chiến đấu, kiểm tra bắn súng AK. Qua huấn luyện giáo dục quốc phòng – an ninh nhằm góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, hiểu biết một số nội dung cơ bản về quốc phòng, an ninh; truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc; nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.