HỌP TỔ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC, CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Chiều ngày 17/11/2023, UBND huyện tổ chức họp Tổ xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp UBND huyện Bạch Thông. Đồng chí Hà Kim Oanh –Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

 Toàn cảnh cuộc họp

 Theo đó, UBND huyện xây dựng 02 đề án vị trí việc làm gồm: Đề án vị trí việc làm công chức, bao gồm các vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Đề án vị trí việc làm viên chức, bao gồm các vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập (33 đơn vị sự nghiệp và Hội Chữ thập đỏ hưởng lương do ngân sách nhà nước đảm bảo) thuộc UBND huyện. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xây dựng Đề án vị trí việc làm của đơn vị.

 Để thực hiện tốt việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, UBND huyện giao Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tham mưu cho UBND huyện thành lập Tổ xây dựng Đề án vị trí việc làm công chức, viên chức và triển khai xây dựng Đề án đảm bảo tiến độ thời gian, đúng quy định. Thẩm định Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện phân công liên quan đến triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện căn cứ các quy định hiện hành xây dựng 01 đề án vị trí việc làm của đơn vị gửi UBND huyện thẩm định, quyết định phê duyệt vị trí việc làm sau khi có ý kiến thẩm định của UBND huyện. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phối hợp chặt chẽ với phòng Nội vụ trong triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Cử lãnh đạo đơn vị tham gia Tổ xây dựng Đề án vị trí việc làm do UBND huyện thành lập; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng đề án vị trí việc làm thuộc lĩnh vực của ngành theo phân công của UBND huyện. Cung cấp đầy đủ các thành phần hồ sơ liên quan đến các vị trí việc làm thuộc đơn vị.

Theo kế hoạch, Đề án vị trí việc làm công chức: Hoàn thiện và trình Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 29/11/2023. Trình UBND tỉnh phê duyệt sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ. Đề án vị trí việc làm viên chức: Hoàn thiện và trình Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 08/12/2023. Trình UBND tỉnh phê duyệt sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ. Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Hoàn thiện gửi UBND huyện thẩm định trước ngày 15/12/2023. Thủ trưởng đơn vị quyết định phê duyệt vị trí việc làm sau khi có ý kiến thẩm định của UBND huyện, hoàn thành trước 31/12/2023./.

Thanh Tuyền