HỌP TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG HUYỆN NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Ngày 06/5/2020 Tiểu ban tuyên truyền, trang trí, khánh tiết Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức họp triển khai một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền, trang trí, khánh tiết chủ trì cuộc họp.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền, trang trí khánh tiết phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận một số nội dung công việc của tiểu ban như đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng và một số nội dung công việc liên quan đến công tác chuẩn bị trang trí khánh tiết. Theo Kế hoạch Đại hội Đảng huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến sẽ được tổ chức 30/6-01/7/2020. Để chuẩn bị tốt công việc được giao đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền, trang trí khánh tiết đề nghị trong thời gian tới các ngành, các thành viên Tiểu ban, các tổ chức Hội, đoàn thể tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt cần có giải pháp quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở. Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách, Ban biên tập trạm truyền thanh các xã, thị trấn qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở. Thực hiện tốt việc rà soát, chuẩn bị các pano, áp phích, cờ, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền phục vụ đại hội. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn thành các báo cáo tham luận trình tại đại hội theo kế hoạch…/.