Họp thực hiện kế hoạch xóa bỏ các lò gạch nung thủ công theo lộ trình

Nhằm thực hiện đúng lộ trình xóa bỏ lò gạch nung thủ công theo chỉ đạo của UBND tỉnh đến ngày 31/12/2017, ngày 08/12 UBND huyện Bạch Thông đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND các xã có lò gạch nung thủ công đang hoạt động và các ngành chuyên môn liên quan của huyện. Đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 11 ngành chức năng của huyện đã đi kiểm tra các lò gạch nung thủ công trên địa bàn. Qua kiểm tra, hiện nay toàn huyện có 25 lò tại 09 xã trên địa bàn, nhưng chỉ có 02 lò dừng hoạt động. Nhưng hiện nay 02 lò này cũng chưa thực hiện phá dỡ trả lại mặt bằng theo quy định. Còn 23 lò chưa thực hiện chấm dứt sản xuất, vẫn còn nhiều vật liệu tại cơ sở sản xuất. Lý do các cơ sở chưa dừng sản xuất là xin được thực hiện nốt phần vật liệu tập kết tại cơ sở. Để thực hiện việc xóa bỏ toàn bộ lò gạch nung thủ công đến ngày 31/12/1017 theo lộ trình của UBND tỉnh, đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã và cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các cơ sở, kiên quyết buộc các cơ sở chấm dứt sản xuất, trả lại mặt bằng theo đúng lộ trình của tỉnh đến ngày 31/12/2017. UBND xã, huyện sẽ không đồng ý gia hạn cho bất kỳ cơ sở nào. Các cơ sở cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định…/.