Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện

Sáng 26/10, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức họp chuẩn bị một số nội dung cho công tác kiểm tra thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Duy Luân – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Nhằm thống nhất và đảm bảo một số nội dung theo kế hoạch kiểm tra của tỉnh, đồng thời đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh ở địa phương, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã thông qua báo cáo dự thảo về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh từ đầu năm 2016 đến nay, thông nhất một số nội dung các câu hỏi của đoàn kiểm tra, giao cho các bộ phận xây dựng kế hoạch, báo cáo, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để buổi kiểm tra của Đoàn đạt hiệu quả.

Tại cuộc họp các thành viên trong hội đồng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo dự thảo, đề xuất các ý kiến, kiến nghị vào các nội dung nhằm hoàn thiện nội dung cho đợt kiểm tra. Theo kế hoạch Đoàn kiểm tra của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh tại Trường THPT Phủ Thông và UBND huyện trong thời gian tới./.