HỌP HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN

Chiều ngày 15/11/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức họp triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, các đại biểu và thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã được nghe quán triệt về mục đích, yêu cầu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thông qua dự báo tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023; thông qua Quyết định kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phụ trách các xã, thị trấn; báo cáo công tác rà soát và khám sơ tuyển năm 2023.

Để  triển khai kế hoạch công tác tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023 hoàn thành chỉ tiêu, đạt số lượng và chất lượng. Các thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tập trung thảo luận một số vấn đề như: Công tác thâm nhập, nắm tâm tư nguyện vọng của công dân; công tác khám sức khỏe, công tác đảm bảo quân số giao nhận quân; tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, công an; công tác bồi dưỡng đối tượng đảng cho thanh niên ưu tú trước khi nhập ngũ, phương án xử lý đối với những công dân không chấp hành đúng luật nghĩa vụ quân sự; chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác giao nhận quân năm 2023.

đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện nhấn mạnh: Xác định công tác khám tuyển NVQS là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, việc giao quân phải đúng, đủ đảm bảo về chất lượng; công tác phát lệnh, gọi khám, tuyển quân phải đảm bảo công khai, dân chủ và đúng luật; các trường hợp trốn tránh trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự cần được xử lý nghiêm. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện nghiêm túc; Mặt trận và đoàn thể các cấp làm tốt công tác hậu phương quân đội, tuyên truyền vận động, đồng thời giới thiệu, bồi dưỡng công dân ưu tú kết nạp vào hàng ngũ của Đảng; Làm tốt công tác điều động thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự đảm bảo chất lượng, quản lý nắm chắc số thanh niên đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023 đảm bảo chỉ tiêu trên giao./.

Ngọc Diệp