Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm LLVT huyện

Chiều 01/6/2017, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thành lập Lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức họp thống nhất một số nội dung hoạt động trước, trong và sau lễ kỷ niệm. Đồng chí Nguyễn Duy Luân- Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BTC lễ kỷ niệm chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp đã thông qua kế hoạch, nội dung, chương trình lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Lực lượng vũ trang huyện Bạch Thông (10/7/1947 – 10/7/2017). Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức phụ trách các nội dung liên quan, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, thông qua dự toán kinh phí tổ chức, danh sách các đại biểu, công tác trang trí khách tiết…

Trong thời gian chuẩn bị diễn ra lễ kỷ niệm các hoạt động văn hóa thể thao sẽ được tổ chức như giao lưu cầu lông, bóng chuyền… Các thành viên Ban Tổ chức đã thảo luận và thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Lực lượng vũ trang huyện được tổ chức vào sáng ngày 10/7/2017 tại Hội trường UBND huyện.