HỌP BAN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 75 NĂM TRẬN CÔNG ĐỒN PHỦ THÔNG

Ngày 23/5/2023, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm trận công đồn Phủ Thông đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban tổ chức chủ trì cuộc họp.

 Họp BTC các hoạt động kỷ niệm 75 năm trận công đồn Phủ Thông

 Tại cuộc họp đã thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm trận công đồn Phủ Thông; Dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm trận công đồn Phủ Thông; Dự thảo Quyết định thành lập Ban giám khảo cuộc thi trực tuyến“ Tìm hiểu lịch sử 75 năm trận công đồn Phủ Thông  (25/7/1948-25/7/2023). Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 trận Công đồn Phủ Thông xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 75 năm trận công đồn Phủ Thông (25/7/1948 – 25/7/2023)” Thời gian tổ chức cuộc thi: 30 ngày (từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023). Tổng kết, trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7/2023…

 Kết luận cuộc họp đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm trận công đồn Phủ Thông đề nghị các thành viên Ban tổ chức có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa lịch sử trận Công đồn Phủ Thông, khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong toàn huyện. Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Ban Tổ chức triệu tập; tham mưu, chỉ đạo, các nội dung theo ngành, lĩnh vực, được phân công phụ trách theo Kế hoạch số 187-KH/HU, ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy./.

Đào Kiên