HỌP BAN TỔ CHỨC HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM 2021

Ngày 19/7/2021, Ban tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện tổ chức họp bàn, thống nhất một số nội dung hội thi; Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Họp Ban tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2021

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua các dự thảo thể lệ Hội thi; dự thảo Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký, Tổ giúp việc Hội thi; dự thảo kinh phí. Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đóng góp vào các dự thảo về đối tượng nội dung, hình thức, các tiêu chí chấm điểm, cơ cấu giải thưởng… Theo đó các đối tượng dự thi là báo cáo viên cấp huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định công nhận báo cáo viên của Đảng bộ huyện Bạch Thông giai đoạn 2020-2025.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiêm Trưởng Ban Tổ chức Hội thi đề nghị các thành viên trong Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo: thể lệ; quyết định thành lập  Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ giúp việc. Thời gian dự thi dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 16, 17 tháng 8 năm 2021.

Đào Kiên