HỌP BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

Ngày 10/7/2020 Ban tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến huyện Bạch Thông giai đoạn 2015 – 2020 tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị cho Hội nghị. Đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

          Đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp đã thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến huyện Bạch Thông giai đoạn 2015 – 2020. Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức cũng như các phòng ban chuyên môn của huyện. Dự kiến nội dung chương trình, đại biểu tham dự hội nghị…Theo kế hoạch Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến huyện Bạch Thông giai đoạn 2015 – 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 23/7/2020.
Để chuẩn bị chu đáo cho buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện đề nghị trên cơ sở phân công nhiệm vụ cho các thành viên, các phòng, đơn vị liên quan cần chuẩn bị tốt các nội dung cho hội nghị như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, đón tiếp đại biểu dự; công tác chuẩn bị hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị tốt các nội dung chương trình, khẩn trương lập danh sách các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trình UBND huyện ra quyết định biểu dương, khen thưởng…/.