HỌP BAN TỔ CHỨC HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG HUYỆN BẠCH THÔNG NĂM 2022

Ngày 03/8/2022, Ban tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông năm 2022 họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội diễn. Đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông năm 2022 huyện chủ trì cuộc họp.

 Đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp các thành viên Ban tổ chức đã đóng góp ý kiến dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức; Quyết định về việc ban hành Quy chế Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông năm 2022. Dự kiến Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 15 – 17/8/2022.

Để Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Bạch Thông năm 2022 huyện đề nghị các thành viên Ban tổ chức, các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Hội diễn. Tham mưu thành lập Ban giám khảo; Tổ thư ký; Tổ phục vụ, trang trí khánh tiết Hội diễn; xây dựng kế hoạch bảo đảm các vấn đề liên quan đến công tác y tế, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an ninh trật tự. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội diễn…./.

Thanh Tuyền