HỌP BAN TỔ CHỨC, CÁC TIỂU BAN DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ HUYỆN

Ngày 03/8/2021, UBND huyện tổ chức họp Ban tổ chức, các tiểu ban diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bạch Thông năm 2021. Đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức diễn tập chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo cơ quan thường trực, Ban CHQS huyện đã báo cáo  nhanh tiến độ công tác chuẩn bị. Thông qua dự thảo lịch làm công tác chuẩn bị diễn tập của Ban tổ chức. Quy định trong chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Hướng dẫn hệ thống văn bản, văn kiện của các ngành trong diễn tập khu vực phòng thủ. Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các thành viên Ban tổ chức, các tiểu ban, đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị cơ quan thường trực Ban CHQS tiếp thu các ý kiến đóng góp. Căn cứ lịch công tác của tỉnh, huyện để xây dựng kế hoạch, bổ sung thêm các mốc thời gian cho phù hợp. Các tiểu ban xây dựng lịch công tác của từng tiểu ban. Xây dựng lịch kiểm tra cơ sở vật chất khu căn cứ chiến đấu và các xã tham gia diễn tập. Các thành viên Ban tổ chức, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, quân tư trang, trang phục, đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ diễn tập. Thực hiện nghiêm quy trình bảo mật trong quá trình soạn thảo, in ấn, lưu trữ tài liệu phục vụ diễn tập…/.

Thanh Tuyền