HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN NĂM 2019

Ngày 12/3/2019, đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi họp Ban chỉ đạo triển khai Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện lần thứ III, năm 2019.

 Họp Ban chỉ đạo triển khai Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện năm 2019

Đại biểu tham dự buổi họp đã cơ bản thống nhất một số nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III, năm 2019. Trong đó, thống nhất chủ đề Đại hội là: “Các dân tộc tỉnh Băc Kạn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”; thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội, thành phần số lượng và tiêu chí đại biểu tham dự Đại hội; thành phần, phân công nhiệm vụ các tiểu ban của Đại hội dự trù kinh phí tổ chức Đại hội; dự kiến thời gian tổ chức Đại hội vào đầu tháng 6 năm 2019.

Phát biểu kết luận buổi họp đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các Tiểu ban chuẩn bị các văn kiện, nhân sự Đại hội hoàn thành công việc; xây dựng nội dung báo cáo tổng kết công tác dân tộc giai đoạn 2014 – 2019 đảm bảo ngắn gọn, trọng tâm nhất. Từ đó nêu bật những kết quả đạt được cũng rút ra các giải pháp khắc phục hạn chế tồn tại; làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội; chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu khánh tiết, trang trí hội trường nơi Đại hội diễn ra.