Họp Ban Chỉ đạo diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016

BCĐ diễn tập Phòng cháy chữa cháy rừng huyện năm 2016 vừa tổ chức họp thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác diễn tập PCCCR tại 2 xã Vũ Muộn và Phương Linh. Ông Đinh Quang Hưng – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã thống nhất thông qua kế hoạch điều hành, kế hoạch diễn tập của BCĐ về diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại 2 xã Vũ Muộn và Phương Linh; kế hoạch và phương án chi tiết tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại 2 xã. Theo đó thời gian diễn tập thử tại xã Vũ Muộn sẽ được tổ chức vào ngày 18/10 và tổ chức diễn tập vào ngày 19/10 – hiện trường là khu rừng kéo Lình, thôn Khuổi Khoang. Tại xã Phương Linh thời gian diễn tập thử  là ngày 20/10 và tổ chức diễn tập vào ngày 21/10  – hiện trường là khu rừng Khuổi Slỏm, thôn Nà Phải. Đến thời điểm này các xã đã cơ bản chuẩn bị xong các điều kiện phục vụ  cho công tác diễn tập PCCCR năm 2016.

Để đảm bảo cho đợt diễn tập PCCCR tại 2 xã Vũ Muộn và  Phương Linh đạt kết quả tốt, diễn ra an toàn tuyệt đối về mọi mặt, ông Đinh Quang Hưng – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị: Các thành viên BCĐ, tổ nội dung, tổ bảo đảm từ huyện  đến cơ sở đẩy nhanh công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ diễn tập; đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị hiện trường; lực lượng, hậu cần và các tình huống đột xuất trong quá trình tổ chức diễn tập./.