HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

0

Chiều 29/5/2019, Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019 tổ chức họp thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho đại hội. Đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

 Đồng chí  Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp đã thông qua nội dung, chương trình đại hội, thông qua danh sách đại biểu tham dự, danh sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân. Dự kiến đoàn chủ tịch, đoàn thứ ký. Các thành viên BTC đã thảo luận và thống nhất với nội dung, chương trình, danh sách đại biểu tham dự và danh sách khen thưởng. Theo đó,  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu huyện lần thứ III sẽ có 150 đại biểu tham gia và được tổ chức vào ngày 17/6/2019. Hiện nay, các bộ phận đã cơ bản chuẩn bị xong các nội dung phục vụ đại hội, giao các thành viên, tổ phục vụ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công./.