Hơn 300 ha rừng thông bị sâu róm gây hại

Theo báo cáo của Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật, huyện Bạch Thông hiện nay rừng thông trên địa bàn đang bị sâu róm gây hại.

Trên địa bàn huyện hiện có trên 1300 ha rừng thông, do đơn vị K98 – Bộ CHQS tỉnh quản lý, thông chủ yếu được trồng trên địa bàn 2 xã Sỹ Bình và Phương Linh. Qua kiểm tra hiện nay có khoảng trên 300 ha rừng thông đang bị sâu róm gây hại, hiện sâu róm đang trong giai đoạn sâu non tuổi 2-3, mật độ sâu phổ biến 50 con/cây, cao 70 con/cây, cục bộ 100 con/cây, nhiều diện tích rừng thông bị sâu cắn cụt lá. Để hạn chế sự lây lan của sâu róm trong thời gian vừa qua Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cử cán bộ kiểm tra, theo dõi, thực hiện thắp đèn bẫy sâu trưởng thành. Trong thời gian tới, sâu róm sẽ tiếp tục phát triển gây hại mạnh, đối với những diện tích xuất hiện sâu róm có mật độ cao, cơ quan chuyên môn sẽ phối hợp với đơn vị K98 và các ngành liên quan tổ chức phun thuốc hóa học, không đẻ dịch sâu róm lan ra diện rộng.