Hội thi sử dụng thiết bị thí nghiệm – thực hành trường THCS Phủ Thông

Ngày 22/4/2014 trường THCS Phủ Thông đã tổ chức “Hội thi sử dụng thiết bị thí nghiệm – thực hành” các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học năm học 2013 – 2014.

      Thông qua Hội thi nhằm tạo điều kiện để các em học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm, đồng thời giúp học sinh vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thí nghiệm, trên cơ sở đó giúp học sinh nắm vững kiến thức hơn và biết vận dụng kiến thức vào thực tế. Hội thi sử dụng thiết bị thí nghiệm – thực hành năm học 2013 – 2014 có ba đội tham gia: Mỗi đội gồm 8 thành viên ở cả 4 khối (từ lớp 6 đến lớp 9)

Nội dung thi gồm 3 phần:

       Phần thi chào hỏi, phần thi này các thành viên dự thi sẽ dùng tài năng giới thiệu về đội thi của mình, giới thiệu kiến thức về các môn học Hóa học, Vật lý, Sinh học, phần thi này đã đem lại không khí sôi động, vui tươi cho hội thi.

       Phần thứ hai là thi kiến thức: Các đội thi sẽ phải trả lời gói câu hỏi theo thứ tự bốc thăm về kiến thức chung, hiểu biết chung và môn Hóa học, Vật lý, Sinh học.

      Phần thứ ba: Thi thực hành sử dụng thiết bị, làm thí nghiệm của các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học. Ở phần thi này mỗi đội đều thực hành thi ở cả 3 môn thuộc khối lớp được bốc thăm.

      Các đội thi đều thực hành sử dụng thiết bị và làm thí nghiệm ở hầu hết các môn khá thuần thục, đạt kết quả tốt. Mặc dù cơ sở vật chất của nhà trường để phục vụ cho thí nghiệm thực hành các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, nhất là phòng thí nghiệm chưa có nhiều thiết bị và chưa có cán bộ chuyên trách về công tác thiết bị. Nhưng Hội thi lần này chứng tỏ nhà trường, thầy cô giáo đã triển khai tốt các giờ thí nghiệm thực hành ở các lớp học, các môn học cho học sinh.