Hội thi “Sáng kiến cho thanh niên”

Ngày 15/4/2016 tại xã Hà Vị Ban quản lý Dự án “Con đường thanh niên” huyện Bạch Thông phối hợp với tổ chức Childfund tổ chức Hội thi “Sáng kiến cho thanh niên”.

Tham gia Hội thi có 08 đội thi, đại diện cho các đoàn viên, thanh niên đến từ 06 xã trên địa bàn huyện gồm Lục Bình, Hà Vị, Đôn Phong, Nguyên Phúc, Vi Hương và Quang Thuận. Đến với Hội thi mỗi đội tự xây dựng, trình bày, đưa ra một ý tưởng, sáng kiến về một mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả, có khả năng nhân rộng như: Chăn nuôi lợn gà, sản xuất rau an toàn, cải tạo, nâng cao hiệu quả, chất lượng vườn cây ăn quả tại địa phương…Qua Hội thi, Ban tổ chức đã lựa chọn 03 sáng kiến xuất sắc, có tính khả thi, sẽ được tổ chức Childfund đầu tư áp dụng vào thực tế trong thời gian tới. Hội thi nhằm hình thành những nhóm nòng cốt về phát triển kinh tế, nâng cao năng lực của thanh niên, khơi dậy ý thức trách nhiệm và sự đam mê, sáng tạo của thanh niên trên con đường lập nghiệp, làm giàu./.