Hội thi Giáo viên dạy giỏi mầm non năm học 2014 – 2015

Ngày 05/12/2014, phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bạch Thông tổ chức khai mạc hội thi Giáo viên dạy giỏi giáo dục mầm non năm học 2014 – 2015.

Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi năm nay có 16 đoàn, với 92 thí sinh. Tham gia hội thi các thí sinh phải trải qua 3 nội dung: Bài thi năng lực, hiểu biết về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; những hiểu biết về chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về giáo dục mầm non; Thi làm đồ dùng dạy học và thi thực hành 2 tiết/giáo viên. Hội thi giáo viên dạy giỏi giáo dục mầm non được tổ chức 2 năm một lần, nhằm phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên dạy giỏi mầm non, là dịp để các thầy cô giáo thể hiện năng lực chuyên môn nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, học tập nâng cao kiến thức và kỹ năng nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Hội thi làm căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đồng thời qua Hội thi này, phòng Giáo dục và đào tạo huyện sẽ tuyển chọn những giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Hội thi sẽ bế mạc vào ngày 15/12/2014.