HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM DẠY GIỎI CẤP HUYỆN BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022 – 2023

Từ ngày đến 14-16/3/2023 phòng Giáo dục – Đào tạo tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học cấp huyện năm học 2022 – 2023.

Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học cấp huyện năm học 2022 – 2023.

 Tham gia hội thi có 39 giáo viên dự thi, mỗi giáo viên trải qua 2 nội dung: Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục và trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp.

Thông qua hội thi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và của toàn ngành; tạo động lực để giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; – Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp.

Kết quả Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, nhất là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn phù hợp, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Đào Kiên