Hội thảo phương pháp dạy học theo mô hình trường tiểu học mới

Vừa qua, phòng Giáo dục đào tạo huyện Bạch Thông tổ chức Hội thảo phương pháp dạy học theo mô hình trường tiểu học mới cho đội ngũ cán bộ quản lý tổ trưởng chuyên môn của các trường tiểu học trên địa bàn

Mô hình trường tiểu học mới được áp dụng tại trường tiểu học xã Tân Tiến từ năm học 2011 – 2012. Mô hình tập trung vào đổi mới sư phạm, đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương pháp đánh giá học sinh, đổi mới tổ chức lớp dạy học. Mô hình trường học mới vẫn thực hiện theo chương trình tiểu học chung của cả nước nhưng học sinh có tài liệu Hướng dẫn học thay cho sách giáo khoa. Học sinh hoàn toàn chủ động trong tiết học để khám phá và tìm ra tri thức. Các em tự điều khiển nhóm học tập, tranh luận, nêu vấn đề và biết cách giải quyết vấn đề, biết nêu yêu cầu đề xuất với giáo viên, biết tự đánh giá mình, đánh giá bạn. Giáo viên không còn đóng vai trò là người truyền thụ kiến thức mà là người giao việc, tổ chức hoạt động học tập, tư vấn, giám sát. Qua thực hiện mô hình, còn giúp nhiều em nhút nhát, học chưa tốt được rèn các kỹ năng và tự tin lên rất nhiều, chất lượng học tập được nâng cao. Thành công từ phương pháp dạy học theo mô hình trường tiểu học mới, trong thời gian tới  phòng GD & ĐT huyện Bạch Thông sẽ chỉ đạo triển khai nhân rộng tới 100% các trường tiểu học trong toàn huyện góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.