Hội thảo mô hình gieo cấy lúa mạ non theo phương pháp cải tiến SRI

Ngày 31/10/2014, Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Bạch Thông phối hợp với UBND xã Phương Linh tổ chức Hội thảo mô hình gieo cấy mạ non theo phương pháp cải tiến SRI.

Mô hình gieo cấy lúa bao thai mạ non theo phương pháp cải tiến SRI được thực hiện tại thôn Nà Phải, với diện tích là 01 ha, 6 hộ dân đăng ký thực hiện. Tham gia mô hình các hộ dân được cán bộ chuyện môn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, hỗ trợ  100% về giống, 50% phân bón và thuốc Bảo vệ thực thực vật. Thời gian gieo mạ cấy theo phương pháp này chỉ khoảng từ 10 – đến 15 ngày và cấy 1 rảnh/khóm, trong khi đó nếu cấy theo truyền thống thì thời gian gieo mạ khoảng 40 – 45 ngày và cấy 3 – 4 rảnh/khóm. Qua thực hiện mô hình cho thấy phương pháp gieo cấy lúa mạ non theo phương pháp tải tiến SRI có những ưu điểm nổi bật: rút ngắn thời gian gieo mạ, giảm lượng giống gieo, giảm công cấy; cấy mạ non cấy lúa sẽ đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khỏe, cây cứng, khả năng chống sâu bệnh tốt hạn chế sử dụng thuốc BVTV, phân hóa học, khả năng chống hạn tốt, tỷ lệ hạt chắc cao, năng xuất đạt 50 tạ/ha, trong khi lúa bao thai gieo cấy theo phương pháp truyền thống chỉ đạt 48 tạ/ha. Thành công từ mô hình cấy lúa bao thai mạ non tại xã Phương Linh trong vụ mùa tiếp theo huyện Bạch Thông sẽ tiếp tục vận động bà con nông dân trên địa bàn áp dụng gieo cấy lúa theo phương pháp này, nhằm nâng cao khả năng chống chịu sâu bệnh và cũng như năng xuất lúa mùa.