Hội thảo mô hình cải tạo đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP

0

Ngày 03/11/2017 Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bạch Thông phối hợp với UBND xã Quân Bình và Nguyên Phúc tổ chức 02 cuộc Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình cải tạo đất trồng lúa theo Quyết định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Mô hình được thực hiện với diện tích 60 ha, tại 04 xã gồm Tân Tiến, Quân Bình, Cẩm Giàng và Nguyên Phúc. Các hộ tham gia mô hình được nhà nước hỗ trợ 50% lượng phân lân, kaly; hỗ trợ 100% men vi sinh và một phần thuốc bảo vệ thực vật. Qua thực hiện mô hình tại 02 xã Nguyên Phúc và Quân Bình cho thấy: diện tích đất được cải tạo độ phì nhiêu của đất tăng lên, tăng khoáng chất và vi sinh vật hữu ích cho đất, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng và khả năng giữ nước. Do áp dụng biện pháp bón phân và các biện pháp canh tác hợp lý, nên cây lúa có khả năng chống chịu sâu bệnh, bông lúa dài, hạt chắc, năng xuất lúa bình quân đạt 57 tạ/ha. Trước đó, trong vụ xuân năm 2017 huyện Bạch Thông cũng đã triển khai mô hình cải tạo đất trồng lúa tại 04 xã trên, với diện tích trên 110 ha, năng xuất đạt 65 tạ/ha./.

 Ảnh: Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình cải tạo đất trồng lúa theo Quyết định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.