Hội thảo lúa PC6, DT68, HT6 tại xã Phương Linh

Ngày 25/9/2014 Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Bạch Thông phối hợp với UBND xã Phương Linh tổ chức hội thảo mô hình trình diễn các giống lúa PC6, DT68, HT6 được chọn lọc từ năm 2012 và năm 2013.

Đây là mô hình thuộc Dự án “Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần tại tỉnh Bắc Kạn”, được thực hiện tại thôn Nà Phải, xã Phương Linh với diện tích 0,5ha với 3 hộ dân tham gia. Tham gia mô hình người dân được hỗ trợ giống lúa, thuốc bảo vệ thực vật và 50% lượng phân bón hoá học. Qua mô hình cho thấy giống lúa PC6 có thời gian sinh trưởng ngắn ngày hơn giống đối chứng (Khang dân 18) từ 10 – 15 ngày, cây sinh trưởng khỏe, độ thuần đồng ruộng cao, số hạt chắc/bông cao, tỷ lệ hạt lép thấp hơn. 02 giống HT6 và DT68 có thời gian sinh trưởng tương đương với giống Khang dân 18, cây sinh trưởng khỏe, cứng cây, chống đổ khá, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. Năng xuất cả 3 giống ước đạt từ 60 đến 75 tạ/ha, cơm dẻo, đậm có mùi thơm nhẹ. Tuy nhiên, cả 3 giống lúa trong mô hình trình diễn đều nhiễm bọ rầy, sâu cuốn lá và bệnh khô vằn. Do vậy cần tiếp tục gieo cấy trong các vụ sau để đưa ra những đánh giá đầy đủ, chính xác hơn trước khi đưa vào gieo cấy đại trà.