Hội thảo khởi động dự án và lập kế hoạch triển khai dự án “Môi trường sức khỏe bền vững cho trẻ em” giai đoạn 2015-2017.

Ngày 09/10/2015, Ban quản lý dự án “Môi trường sức khỏe bền vững cho trẻ em” huyện Bạch thông tổ chức Hội thảo khởi động dự án và lập kế hoạch triển khai dự án “Môi trường sức khỏe bền vững cho trẻ em” giai đoạn 2015-2017.

Tại hội thảo BQLDA, tổ triển khai dự án huyện, đội ngũ cán bộ thuộc khoa sản, nhi bệnh viện huyện, trưởng ban phát triển cộng đồng xã, cán bộ trạm y tế, hội phụ nữ, đại diện trường học và cán bộ phụ trách lao động xã hội của 6 xã đang thụ hưởng dự án ChildFund tài trợ đã được thông tin về nội dung của dự án mới, cùng thảo luận về cách thức triển khai các hoạt động cụ thể như: mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện, mô hình thể thao vì sức khỏe tại trường học để học sinh tránh xa các tệ nạn xã hội, các hoạt động nâng cao hiểu biết của trẻ em về các vấn đề sức khỏe, hỗ trợ  xây dựng trạm y tế xã Vi Hương, các hoạt động đào tạo và cung cấp trang thiết bị y tế; giới thiệu về các hoạt động vệ sinh môi trường và thảo luận các bước triển khai hoạt động đồng thời thống nhất kế hoạch hoạt động của dự án.

Đây là một hoạt động thiết thực để giúp các đơn vị đang thụ hưởng dự án  ChildFund  thực hiện có hiệu quả và thành công các mô hình góp phần xây dựng một môi trường sức khỏe bền vững cho trẻ em./.