HỘI THẢO GIẢI PHÁP CÂY TRỒNG MỚI CÓ HIỆU QUẢ KINH TẾ

Ngày 13/7/2021, tại xã Quang Thuận, HTX Kiên Anh đã phối hợp tổ chức Hội thảo giải pháp cây trồng mới cây gai xanh AP1 và cây ngô sinh khối kết hợp chuyển giao công nghệ làm cám viên. Dự hội thảo có ông Hoàng Văn Kiệm – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hội thảo giải pháp cây trồng mới cây gai xanh AP1 và cây ngô sinh khối tại xã Quang Thuận

 Cây gai xanh AP1 là cây trồng mới được HTX Kiên Anh trồng thử nghiệm 100ha trong năm 2021. HTX đã ươm giống tại xã Quang Thuận đủ cung cấp giống cho diện tích trên. Đây là cây trồng mới, có tiềm năng rất lớn cho người dân tham gia trồng trong chuỗi liên kết giá trị. Theo tính toán năm đầu tiên với 1ha sẽ cho thu hoạch 15 triệu đồng, năm thứ 2 đạt 30 triệu đồng và năm thứ 3 đạt 60 triệu đồng, từ vụ thứ 4 trở đi cho thu hoạch ổn đinh. Người dân không lo vấn đề đầu ra cho sản phẩm bởi HTX Kiên Anh cam kết sẽ cung cấp giống và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Đối với cây ngô sinh khối, vụ xuân năm 2021 HTX Kiên Anh trồng thử nghiệm 5 ha, riêng trên địa bàn huyện Bach Thông trồng 3,5ha, sản lượng đạt 66 tấn /ha. Tổng sản lượng cây ngô sinh khối đợt 1 năm 2021 đạt gần 250 tấn với tổng doanh thu đạt gần 250 triệu đồng. Đối với các hộ dân làm hợp đồng với HTX trồng từ hai vụ trở lên, HTX sẽ cho ứng trước giống ngô, sau khi thu hoạch thanh toán tiền ngô sẽ trừ lại tiền giống, giá thu mua tại nơi tập kết sẽ là 700 đồng/kg, có thể lên 750 đồng/kg tùy điều kiện cụ thể.

Để đáp ứng đơn hàng cho đối tác cần diện tích 300 đến 500 ha, do đó là tiềm năng phát triển sản xuất lớn cho người dân. Tại hội thảo cây gai xanh AP1 và cây ngô sinh khối được đánh giá sinh trưởng và phát triển tốt. Tại xã Quang Thuận trồng thử nghiệm xen kẽ cây gai xanh và cây ngô sinh khối, do đó có thể tận dụng được nhiều diện tích đất. Từ nay đến năm 2025, HTX Kiên Anh sẽ tích cực phối hợp với các địa phương để mở rộng diện tích, không chỉ đáp ứng nhu cầu phân phối của HTX mà còn tạo điều kiện cho người dân trồng cây có thu nhập và thị trường tiêu thụ ổn định.

Đào Kiên