HỘI THẢO ĐÓNG GÓP VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HộI ĐẢNG BỘ HUYỆN BẠCH THÔNG NHIỆM KỲ 2020- 2025

Sáng ngày 15/01/2020 Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội thảo xin ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt tiền nhiệm vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Toàn cảnh buổi hội thảo 

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các nghị quyết chuyên đề phù hợp với thực tiễn. Qua rà soát đến nay, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng như: chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, tổng sản lượng lương thực có hạt, tỷ lệ khu dân cư văn hóa, xây dựng trạm y tế, trường chuẩn quốc gia, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới….Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu còn đạt thấp so với Nghị quyết như chỉ tiêu tổng đàn gia súc, tăng trưởng giá trị sản xuát công nghiệp, xây dựng cơ bản bình quân hàng năm, thu ngân sách…

 Phát biểu tại Hội thảo nhiều ý kiến cho rằng, các dự thảo Văn kiện được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có nhiều điểm mới. Đồng thời, các đồng chí chủ chốt tiền nhiệm cũng góp ý sâu vào từng dự thảo Văn kiện như góp ý kiến về chủ đề của Đại hội XV; về kết cấu của Báo cáo chính trị; về nội dung các vấn đề lớn của Dự thảo Báo cáo chính trị. Tập trung góp ý về đánh giá thành quả đạt được trong 5 năm qua; về những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; về những bài học rút ra; góp ý về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…trong nhiệm kỳ 2020 – 2025./.