Hội thảo Đề án tinh gọn những người hoạt động không chuyên trách

Ngày 30/3/2018, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Bạch Thông tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp Đề án tinh gọn những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, thôn, bản. Dự Hội nghị có đồng chí Ma Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe Dự thảo Đề án sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách và quy định mức khoán hoạt động cho cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hội thảo đã thảo luận, có nhiều ý kiến đóng góp vào Đề án, theo đó đa số các đại biểu nhất trí với phương án không bố trí 04 chức danh: người làm công tác tổ chức Đảng ủy, kiểm tra Đảng ủy, Tuyên giáo Đảng ủy và người làm công tác Dân vận Đảng ủy, các chức danh này có thể bố trí kiêm nhiệm. Đối với cấp thôn, các đại biểu nhất trí phương án quy định 03 người cho 05 chức danh chính thức đó là Bí thư chi bộ kiêm trưởng Ban công tác mặt trận, trưởng thôn kiêm thôn đội trưởng, công an viên bố trí độc lập. Đối với các chức danh còn lại tùy vào điều kiện thực tế của địa phương tự nghiên cứu bố trí kiện toàn các chức danh theo mức khoán kinh phí…

Tại hội thảo, các đại biểu đề nghị Đề án xem xét nâng phụ cấp cho người làm công tác kiêm nhiệm để khuyến khích đội ngũ này hoạt động có hiệu quả; xem xét chế độ động viên những người công tác  lâu năm khi nghỉ việc theo đề án…/.