Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình trồng thử nghiệm một số giống lúa mới

0

       Ngày 20/6/2018, Trung tâm thực nghiệm sinh học nông nghiệp công nghệ cao – Viện di truyền nông nghiệp phối hợp với UBND xã Phương Linh tổ chức Hội thảo đầu bờ, đánh giá kết quả thực hiện mô hình thử nghiệm một số giống lúa mới gieo cấy trong vụ xuân 2018.

 Các đại biểu tham quan mô hình khảo nghiệm giống lúa mới

       Mô hình trình diễn được triển khai thực hiện trên diện tích 8.000 m2, với 08 hộ gia đình tham gia. Các giống lúa mới được đưa vào trồng thử nghiệm gồm 10 giống lúa Sơn lâm 1, BG1, BG6, HT18, T10, DDS1, J02, TBJ3, Hương ưu 98 và Thái xuyên 111. Tham gia mô hình các hộ dân được hỗ trợ 100% giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và được hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc lúa…Qua trồng thử nghiệm cho thấy các giống lúa có khả năng chống chịu khá tốt, đẻ nhánh khỏe, số rảnh hữu hiệu cao, thời gian trỗ bông tập trung, cây cứng, chịu hạn tốt, tương đối phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và tập quán canh tác tại địa phương, trong đó có 03 giống lúa BG1, Thái xuyên 111, TBj3 có năng xuất đạt 62 đến 65,2 tạ/ha, cao hơn so với giống lúa đối chứng Thiên ưu 8 từ 2 đến 5,2 tạ/ha…

       Qua mô hình gieo cấy thử nghiệm nhằm xác định từ 1 đến 2 giống lúa chất lượng cao, năng suất khá, phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Bắc Kạn để tổ chức sản xuất, tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao./.