Hội thảo đánh giá kết quả gieo cấy lúa theo phương pháp cải tiến SRI tại xã Vi Hương

Ngày 30/10 Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Bạch Thông phối hợp với UBND xã Vi Hương tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình gieo cấy lúa theo phương pháp cải tiến SRI.

Mô hình được triển khai tại 03 thôn, Nà Sang, Nà Ít và Thủy Điện, với diện tích 13 ha. Ngoài thực hiện theo mô hình chỉ đạo của cơ quan chuyên môn, người dân xã Vi Hương cũng tự thực hiện gieo cấy theo phương pháp cải tiến SRI với diện tích 12 ha. Qua đánh giá, gieo cấy theo kỹ thuật SRI có nhiều ưu điểm: cây lúa đẻ nhánh khỏe, trỗ tập trung, chống hạn khá, chống đổ tốt, sâu bệnh ít; giảm chi phí hạt giống, tiết kiệm nước, giảm công chăm sóc và gánh mạ, giảm thuốc trừ sâu. Giảm được 30-50% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống. Cây lúa đẻ nhánh khỏe, nhiều bông hơn, bông nhiều hạt hơn. Năng suất cấy theo tập quán truyền thông trung bình là 47 tạ/ha, trong khi đó cấy theo kỹ thuật SRI năng suất đạt trung bình 52 tạ/ha, những chân ruộng tốt, bón đủ lượng phân năng suất đạt 56 tạ/ha./.