HỘI PHỤ NỮ XÃ ĐÔN PHONG PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

Những năm qua, Hội LHPN xã Đôn Phong đã tích cực vận động hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế. Qua đó, đời sống của chị em hội viên dần được cải thiện và từng bước nâng lên, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

 Hội phụ nữ thôn Bản Vén tuyên truyền về chương trình “5 không 3 sạch” cho hội viên. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, Hội LHPN xã Đôn Phong đã  tổ chức triển khai tới 100% chi  Hội. Các phong trào thi đua được phát động gắn với ngày lễ lớn, ngày truyền thống của Hội, các sự kiện chính trị trọng đại của địa phương. Cụ thể hóa các nội dung, tiêu chuẩn thi đua phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Hội; Các chi hội duy trì và nhân rộng mô hình “Làm theo” bằng các hình thức như tiết kiệm tiền, gạo, thời gian… điển hình như Chi hội Nà Đán thực hiện tiết kiệm và duy trì nhóm tiết kiệm Sinh nhật vàng có 11 chị tham gia, đến nay đã tới vòng tiết kiệm thứ ba được 35 chỉ vàng…; các chi hội tiếp tục vận động hội viên thực hành tiết kiệm qua các Quỹ tín dụng. Phối hợp với các ban ngành thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Phụ nữ xã xây dựng kế hoạch triển khai công tác thi đua của Hội gắn liền với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tới 10/10 chi hội. Tiếp tục vận động hội viên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm thu gom, phân loại, xử lý rác thải gắn với nội dung Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, xây lò đốt rác có hiệu quả. Tiêu biểu có Chi hội Nà Pán 100% các hộ dân đều thu gom, phân loại và xử lý rác bằng lò đốt. Kết thúc năm 2018, toàn xã có 76 lò/133 hộ sử dụng, số gia đình hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 87,9%; bình xét 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đạt 75,7%. Bà Tạ Thị Duyên – Chủ tịch Hội LHPN xã Đôn phong, cho biết:“Qua các hoạt động tuyên truyền, vận động của Hội, hội viên phụ nữ đã dần tự tin, mạnh dạn, khẳng định được vai trò của mình tham gia các hoạt động tập thể, làm chủ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Trong đó nhiều chị em phụ nữ đã mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế với nhiều hình thức như chăn nuôi, trồng trọt, lập xưởng dập hạt… Qua đó, đóng góp tích cực vào việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.”

 Hội phụ nữ thôn Nà Đán quyét dọn vệ sinh môi trường

Thực hiện hướng dẫn và làm điểm Chi hội điểm “5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới tại Chi hội Bản Vén với 37/37 hộ hưởng ứng thực hiện có giỏ đựng, phân loại rác tại gia đình và thực hiện vệ sinh, chăm sóc đoạn đường hoa, hàng chè xanh đường liên thôn vào ngày 20 hằng tháng. Tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân làm đường nội thôn, xây dựng nhà họp thôn, năm 2018, hội viên và nhân dân thôn Bản Chiêng, Vằng Bó và Nà Lồm đóng góp được 300 triệu đồng và 1.277 công lao động. Chi hội Nà Váng vận động đóng góp làm cầu treo được hơn 2 triệu đồng, vận động hội viên, nhân dân mở đường nội thôn với chiều dài 400m, có 15 hộ hưởng lợi đóng góp 33 triệu đồng, 04 gia đình hội viên hiến 400m2 đất vườn, đất rừng và 125 công để mở đường….Bên cạnh đó Hội phụ nữ xã Đôn Phong còn  khai thác và quản lý tốt các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ 3 PAD, Quỹ tiết kiệm tín dụng. Tổng số vốn vay đến cuối năm 2018 đạt trên 5 tỷ đồng cho gần 300 hộ vay để phát triển kinh tế gia đình. Các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích và có nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, Cùng với đó, Hội chỉ đạo các chi hội thực hiện rà soát, nắm vững tình hình hộ hội viên phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, qua đó triển khai giúp đỡ. Xây dựng kế hoạch phân công cán bộ Hội theo dõi giúp đỡ bằng nhiều hình thức nhằm giúp chị em vươn lên thoát nghèo. Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2018, có 24 hộ hội viên/25 hộ thoát nghèo toàn xã. Trong đó có 01 hộ hội viên nghèo đứng chủ thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: “Có thể nói Hội LHPN xã Đôn Phong là một trong những điểm sáng về các phong  trào thi đua. Hội  đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động nghiên cứu, lựa chọn, xác định nội dung trọng tâm, ưu tiên, phù hợp với tình hình thực tế trong cả nhiệm kỳ và theo từng năm để xây dựng chỉ tiêu, phát động thi đua, đã mang lại nhiều hiệu quả. Một trong những phong trào tiêu biểu là phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Bằng các việc làm cụ thể, thiết thực như phối hợp với ngân hàng để kết nối giúp hội viên vay vốn, phát triển sản xuất; vận động chị em phát huy nội lực; xây dựng các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế…”Bên cạnh đó, Hội tích cực nhân rộng mô hình, cách làm hay như: Mô hình đoạn đường hoa của các Chi hội phụ nữ thôn Bản Vén, Nà Đán và Bản Chiêng. với 63 chị tham gia. Vận động hội viên trên toàn xã thực hiện trồng hàng rào xanh hoặc hoa trước ngõ vào nhà, xây dựng gia đình điểm để hội viên phụ nữ học tập, làm theo. Trong năm 2018, thực hiện xây dựng gia đình điểm trong chỉnh trang nhà cửa và vệ sinh môi trường được 4 gia đình và tiếp tục tuyên truyền nhân rộng. Duy trì 05 đoạn đường phụ nữ tự quản tại các Chi hội Nà Đán, Bản Vén, Nà Váng, Vằng Bó và Bản Chiêng. Thực hiện vệ sinh theo đúng quy chế.

Từ những kết quả đạt được, Hội LHPN xã Đôn Phong đã được tặng nhiều giấy khen của các cấp, các ngành cho tập thể và cá nhân. Đặc biệt, mới đây Hội LHPN xã Đôn Phong đã được Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì  đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2018./.