Hội Nông dân xã Phương Linh với phong trào sản xuất kinh doanh giỏi

Hội nông dân xã Phương Linh, hiện có 276 hội viên. Trong những năm qua, Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã đã tín chấp cho hội viên vay vốn đầu tư sản xuất với tổng dư nợ là gần 2 tỷ đồng với 82 hội viên vay.

Hội nông dân xã Phương Linh phối hợp với các ngành liên quan mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 200 lượt hội viên; tích cực thực hiện các mô hình khuyến nông, khuyến lâm nhằm phát triển sản xuất như: Mô hình trồng lúa hàng rộng hàng hẹp, mô hình sản xuất thử nghiệm các giống lúa chất lượng cao; tham gia thực hiện mô hình sản xuất thử nghiệm các giống lúa: PC6, HT6, DT68, thiên ưu8, RVT. Ngoài ra, nông dân trên địa bàn xã còn tích cực thực hiện các dự án: Trồng thử nghiệm cam, quýt với diện tích 4ha; trồng hồng không hạt với diện tích 0,9ha, mỗi dự án thu hút 20 hộ gia đình hội viên nông dân tham gia. Từ đó, nhiều hộ nông dân đã từng bước nâng cao đời sống, nhiều hộ thu nhập đạt từ 80 – 100 triệu đồng.

Riêng năm 2013, toàn xã có 53 hộ đạt hộ “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp; trong đó có 02 hộ đạt “Sản xuất kinh doanh giỏi” cấp tỉnh, 9 hộ đạt cấp huyện và 42 hộ đạt cấp xã. Năm 2014, có 64 lượt hội viên đăng ký đạt hộ “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên đăng ký phấn đấu đạt hộ “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp; tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên áp dụng vào sản xuất có hiệu quả, tạo điều kiện cho các hội viên vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh… để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đóng góp tích cực vào công tác xóa đói – giảm nghèo của địa phương.