HỘI NÔNG DÂN XÃ MỸ THANH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Sáng 14/3/2023, hội Nông dân xã Mỹ Thanh tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự đại hội có bà Hà Thị Thuỳ – Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện Bạch Thông phụ trách Đảng bộ xã Mỹ Thanh, ông Lê Hoàng Dưỡng – Chủ tịch hội Nông dân huyện.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, hội Nông dân xã Mỹ Thanh đã bám sát sự chỉ đạo của hội Nông dân huyện, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Hội Nông dân xã đã đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, hội viên nông dân. Tích cực vận động nông dân tham gia bầu cử, ứng cử theo luật định. Đội ngũ cán bộ Hội được kiện toàn kịp thời. Chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt các chi hội được nâng lên, theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, hội Nông dân xã đã kết nạp thêm 35 hội viên, nâng tổng số hội viên đến thời điểm hiện tại là 305 hội viên, chiếm 57% tổng số hộ sản xuất nông nghiệp.

 Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khoá mới, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Nhiệm kỳ qua, có 520 lượt hội viên đăng ký thực hiện hộ sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét hàng năm đã có 380 lượt đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Cùng với đó, Hội đã vận động hội viên giúp  hội viên nghèo, khó khăn về cây, con giống, ngày công lao động. Phối hợp với phòng chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội nông dân trên địa bàn. Phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 5 tỷ đồng cho 91 hội vay. Thực hiện có hiệu quả các loại quỹ do các cấp phát động. Nhìn chung các chương trình cho vay hội viên đều sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

 BCH khoá mới ra mắt đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu ra 09 đại biểu vào Ban chấp hành khoá mới và bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

Ngọc Diệp