Hội nông dân phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ nông dân

Với chức năng đại diện, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho hội viên nông dân, góp phần ổn định đời sống người nông dân, những năm qua, Hội Nông dân huyện Bạch Thông đã triển khai vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi từ các ngân hàng CSXH; phối hợp với các ban, ngành, các trung tâm dạy nghề tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp hội viên phát triển kinh tế.

Hằng năm, nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH và vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân, đã có trên 50% số hội viên nông dân trên địa bàn xã được vay vốn, trung bình mỗi hội viên được vay từ 10 đến 30 triệu đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp HND trong huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp với cán bộ tín dụng ngân hàng thành lập, củng cố các tổ vay vốn và tiết kiệm, quản lý nguồn vốn; thẩm định hồ sơ vay vốn, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay. Đến nay Hội đã tín chấp ngân hàng CSXH trên 50 tỷ đồng cho gần 3.000 lượt hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Ngoài ra, quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã tạo điều kiện cho hàng chục lượt hộ hội viên vay các mô hình đầu tư chăn nuôi trâu, bò, lợn nái sinh sản nhờ các nguồn vốn vay kịp thời đã giúp nhiều hội viên nông dân nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát. Để giúp hội viên sử dụng vốn vay hiệu quả, các cấp HND trong huyện đã tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn, trung tâm dạy nghề của huyện… tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hàng nghìn lượt hộ nông dân các phương pháp kỹ thuật trồng lúa tiên tiến, chương trình “ba giảm, ba tăng”; thâm canh lúa, ngô… thông qua các hình thức hội thảo đầu bờ, trình diễn mô hình mẫu, hỗ trợ cây, con giống, giúp cho nông dân lựa chọn, ứng dụng vào sản xuất đạt hiệu quả. Để đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế trên địa bàn, Hội nông dân huyện đã tích cực phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng, do vậy mà tỷ lệ hộ đạt sản xuất giỏi các cấp ngày càng tăng cao, năm 2013 toàn huyện có 37 hộ hội viên đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 275 hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, 11 hộ đề nghị hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện còn gặp không ít khó khăn. Công tác tuyên truyền chưa thật sự sâu rộng nên một số ngành, cơ quan, doanh nghiệp chưa hiểu hết mục đích, ý nghĩa của việc vận động xây dựng Quỹ nên kết quả vận động hạn chế. Thành viên Ban Chỉ đạo vận động xây dựng Quỹ chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa tập trung cao cho công tác vận động. Vì vậy trong những năm tiếp theo HND huyện cần tiếp tục tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân đến mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao kết quả huy động xây dựng Quỹ để tạo thêm nguồn vốn hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, xây dựng NTM.