Hội nông dân huyện tập huấn chỉ thị 26.

Ngày 25/10/2013 Hội nông dân huyện phối hợp với Hội nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ thực hiện Chỉ thị 26 dành cho cán bộ Hội nông dân cơ sở.

 Hội nghị tập huấn Chỉ thị 26 cho Hội Nông dân cơ sở.

      Tham dự lớp tập huấn có 90 học viên là cán bộ hội nông dân của 4 xã: Tân Tiến, Phương Linh, Hà Vị và thị trấn Phủ Thông. Tại buổi tập huấn các cán bộ Hội nông dân cơ sở được tìm hiểu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội nông dân cơ sở, vị trí, tầm quan trọng và nhiệm vụ của Hội nông dân cơ sở trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Hội viên nông dân tại cơ sở. Bên cạnh đó các cán bộ Hội còn được truyền đạt 2 chuyên đề: Chuyên đề 1– quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; Chuyên đề 2 – Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Nghị định 69/2009/NĐ – CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư). Được truyền đạt những nguyên tắc, kỹ năng trong công tác hòa giải ở cơ sở; Hội nông dân với công tác tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội viên nông dân. Ngoài ra tham gia lớp tập huấn các cán bộ Hội nông dân cơ sở đã được cán bộ hội cấp trên triển khai Quy định số 943 – QĐ/HNDTW ngày 30/9/2013 của Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Hội nông dân Việt Nam.

      Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản cho cán bộ Hội nông dân về hoạt động công tác Hội trong tình hình mới hiện nay. Từ đó áp dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, xây dựng tổ chức cơ sở Hội ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phương./.