Hội Nông dân huyện Bạch Thông giao ban công tác tháng 5 năm 2014

Sáng ngày 15/5/2014. Tại hội trường Khối Dân huyện Bạch Thông. Hội nông dân huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2014. Dự Hội nghị có các đồng chí cán bộ, chuyên viên Hội Nông dân huyện và lãnh đạo Hội nông dân của 17 xã, thị trấn trong huyện. Đồng chí Tô Kim Dung – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện chủ trì hội nghị.

Các thành viên tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, phân tích chỉ rõ những ưu điểm đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác tháng 4, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị giao ban đồng chí Tô Kim Dung – Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ như: Tập trung vận động hội viên nông dân chăm sóc các cây trồng vụ xuân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân về Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; định hướng tuyên truyền đối với các gia đình hội viên có con em đang học lớp 12 chuẩn bị tốt cho kỳ thi thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội và kết nạp hội viên mới. Tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác chuyên môn; tăng cường các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi và tổ chức các lớp tập huấn về tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên…