HỘI NÔNG DÂN ĐẨY MẠNH PHONG TRAO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước  trong thời gian qua, Hội nông dân các cấp huyện Bạch Thông đã chỉ đạo các cơ sở hội tuyên truyền, vận động hội viên tích cực hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực.

 Người dân xã Quân Hà đóng góp ngày công làm đường giao thông

Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm Hội viên nông dân trong toàn huyện đã đóng góp 60.000 ngày công lao động, gần 1 tỷ đồng, hiến 2.000 m2 đất để sửa chữa, đổ bê tông, mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi khác. Trong “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, trong 5 năm qua đã có trên 9.200 lượt hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét có trên 7.000 số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có nhiều gương điển hình tiên tiến xuất hiện trong phát triển kinh tế cho thu nhập hàng năm từ 200 triệu đến 600 triệu đồng từ mô hình cây ăn quả, mô hình kinh doanh dịch vụ, trồng rừng, mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm…/.

Thanh Tuyền