Hội Nông dân Bạch Thông hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói – giảm nghèo

Trong thời gian qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn sản xuất, đào tạo nghề…, Hội Nông dân Bạch Thông đã hỗ trợ tích cực cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, xóa đói – giảm nghèo.

      Hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, các cấp Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, tập huấn kiến thức, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, năng suất cây trồng – vật nuôi cho hội viên nông dân. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện và tỉnh tổ chức được 795 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi, chế biến và bảo quản nông sản, phòng trừ sâu bệnh cho trên 33.000 lượt hội viên. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh triển khai thực hiện mô hình trồng thử nghiệm giống lúa lai 3 dòng tại xã Quân Bình với quy mô 5.000m2, 03 hộ hội viên thực hiện.

      Cùng với việc chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho hội viên, Hội Nông dân huyện Bạch Thông đã phối hợp với cửa hàng vật tư nông nghiệp cung ứng trên 1.400 tấn phân bón các loại cho gần 7.600 lượt hội viên vay để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

      Nhằm hỗ trợ hội viên về vốn đầu tư cho sản xuất, Hội Nông dân huyện Bạch Thông đã đứng ra tín chấp với ngân hàng Chính sách xã hội huyện để hội viên vay vốn. Tính đến tháng 8/2012, Hội đã quản lý 78 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 51 tỷ đồng cho 3.327 lượt hội viên vay. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm từ năm 2010, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tuyên truyền, vận động các thành viên vay vốn trong tổ tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng được trên 800 triệu đồng. Để đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng có hiệu quả, trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân các cấp huyện đã chủ động phối hợp cùng với Ngân hàng chính sách huyện tổ chức kiểm được 72 lượt cơ sở Hội và 254 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn. Qua kiểm tra các tổ điều thực hiện theo đúng quy định hướng dẫn của ngân hàng; các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

      Hội nông dân các cấp cũng đã tích cực vận động hội viên xây dựng Qũy hỗ trợ nông dân. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội đã vận động xây dựng Quỹ được trên 182 triệu đồng; đã triển khai cho hội viên nông dân xã Quang Thuận, Dương Phong vay vốn sản xuất với số tiền 42 triệu đồng, 09 hộ vay.  Với sự hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, Trung ương, Hội Nông dân huyện đã triển khai cho hội viên nông dân các xã Quân Bình, Phương Linh, thị trấn Phủ Thông, Hà Vị với tổng số vốn gần 1,3 tỷ đồng, 81 hộ vay.

      Với sự hỗ trợ của Hội Nông dân các cấp, nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói – giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Phong trào đã khích lệ hội viên nông dân mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, biết khai thác thế mạnh về vốn, lao động, đất đai đầu tư cho sản xuất để phát triển kinh tế trang trại ở địa phương. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn huyện đã có 2.255 lượt hội viên nông dân đăng ký tham gia phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét có 1.243 lượt hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (đạt 70,9%); trong đó có 18 lượt hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 140 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 284 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện và 801 hộ đạt cấp xã. Điển hình có hộ hội viên Lộc Văn Ninh, Lộc Văn Nghinh, Cao Xuân Lãng, Chu Quang Đàm (xã Quang Thuận) với mô hình trồng cây ăn quả, bình quân thu nhập đạt trên 150 triệu đồng/năm; hộ hội viên Vương Văn Thắng, Hà Văn Mạn (xã Quân Bình) với mô hình sản xuất đạt thu nhập 100 triệu/năm; hộ Hoàng Văn Doanh (xã Phương Linh) với mô hình trồng trọt và chăn nuôi bình quân cho thu nhập trên 80 triệu đồng/năm.

      Thông qua phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các hội viên nông dân huyện Bạch Thông đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau xóa đói – giảm nghèo. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, các hộ hội viên đã giúp đỡ 474 hộ hội viên nông dân khó khăn, gặp hoạn nạn với tổng số tiền trên 165 triệu, gần 8 tấn gạo và gần 10.400 ngày công lao động.  Từ năm 2007 đến nay, toàn huyện đã có 889 hộ hội viên nông dân thoát nghèo. Hiện nay, tỷ lệ hộ hội viên nông dân nghèo toàn huyện chỉ còn 9,16% so với tổng số hộ hội viên nông dân.

      Ngoài ra, hàng năm, các cấp Hội thường xuyên quan tâm tới công tác đền ơn đáp nghĩa cho các thương binh, bệnh binh và các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày thương binh – liệt sỹ, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.