Hội người cao tuổi huyện tổng kết công tác hội năm 2013

Ngày10/01/2014 Hội người cao tuổi huyện Bạch Thông tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Hà Sỹ Toàn – Trưởng Ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh Bắc Kan, ông Nguyễn Ngọc Sơn – UVBTV – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hội người cao tuổi huyện Bạch Thông hiện có 17 cơ sở hội, 143 chi hội với tổng số 2.544 hội viên. Trong năm qua, công tác xây dựng hội luôn được quan tâm, kiện toàn về bộ máy tổ chức. Công tác xây dựng quỹ hội được duy trì, thực hiện tốt đến nay toàn huyện có chân quỹ trên 167 triệu đồng, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được các cơ sở hội quan tâm, trong năm  hội đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho trên 1.800 lượt người với tổng số tiền trên 32 triệu đồng. Hội thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tốt việc chúc thọ cho người cao tuổi, tổ chức thăm ốm, rủi do, hoạn nạn, …. Ngoài ra hội còn tích cực phát huy vài trò của người cao tuổi, gương mẫu chấp hành, vận động hội viên và con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các cuộc vận động do các ngành, địa phương phát động, đẩy mạnh thi đua sản xuất, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương. Bên cạnh đó hoạt động công tác Hội người cao tuổi còn một số hạn chế như: Ở một số xã vùng sâu chưa nhận thức rõ về tầm quan trọng của tổ chức Hội, chưa phát huy tốt vai trò của mình, trình độ nhận thức, học vấn cán bộ hội ở cơ sở còn nhiều hạn chê nên ảnh hưởng đến hoạt động hội…Phát biểu tại Hội nghị ông Hà Sỹ Toàn – Trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà hội người cao tuổi huyện đã đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Hội người cao tuổi huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, từng bước khắc phục những tồn tại hạn chế, gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo….

 Nhân dịp này Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện đã đề nghị Ban đại diện  Hội người cao tuổi tỉnh khen 02 tập thể và 02 cá nhân và huyện hội khen 8 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc và đóng góp xây dựng phong trào Hội người cao tuổi năm 2013.