Hội người cao tuổi huyện làm việc với Trung tâm dịch vụ chăm sóc và phát huy người cao tuổi trực thuộc Trung ương hội Người cao tuổi Việt Nam

Sáng ngày 02/12/2014, Hội người cao tuổi huyện Bạch Thông đã có buổi làm việc với Trung tâm dịch vụ chăm sóc và phát huy người cao tuổi trực thuộc Trung ương hội Người cao tuổi Việt Nam.

Mục đích của buổi làm việc là để Ban lãnh đạo dự án “Dưỡng sinh Thức Vũ Kinh” của Trung tâm dịch vụ chăm sóc và phát huy người cao tuổi trực thuộc Trung ương hội Người cao tuổi Việt Nam hướng dẫn, triển khai chương trình thành lập câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi trên địa bàn huyện Bạch Thông. Tại buổi làm việc Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Bạch Thông đã được bà Vì Thị Trưng, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ chăm sóc và phát huy người cao tuổi, trực thuộc Trung ương hội Người cao tuổi Việt Nam, hướng dẫn, phổ biến các nội dung liên quan đến việc thành lập câu lạc bộ dưỡng sinh như: Quy chế tổ chức và hoạt động, kết hoạch hoạt động, quyết định thành lập, cách thức tổ chức và đối tượng tham gia, số lượng hội viên của câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi….Việc phát triển câu lạc bộ dưỡng sinh cho người cao tuổi trên địa bàn huyện Bạch Thông sẽ góp phần tạo thành phong trào rèn luyện sức khỏe cho các thành viên hội người cao tuổi trong thời gian tới.