HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2022 TẠI XÃ NGUYÊN PHÚC

Sáng 21/9/2022, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp với UBND xã Nguyên Phúc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho gần 100 đại biểu là: Cán bộ, công chức xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn; tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; đại diện các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã.

 Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện tuyên truyền tại xã Nguyên Phúc

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về pháp luật liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, hộ tịch, chứng thực; phòng, chống bạo lực gia đình; tảo hôn, hôn nhân cận huyết; tín ngưỡng, tôn giáo; bảo vệ môi trường; phòng, chống ma túy và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Qua hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm cho các thành viên; bám sát nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với người dân bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Đào Kiên