HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Ngày 03/10/2019, Phòng LĐTB&XH huyện Bạch Thông phối hợp với UBND xã Mỹ Thanh tổ chức Hội nghị tuyên truyền chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với Người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách khác năm 2019.

Tham gia Hội nghị tuyên truyền có các đại biểu là đại diện TTĐU, UBND, HĐND, UBND, UBMTTQ xã; các ngành, đoàn thể xã; đại diện các đoàn thể trong thôn và đại diện đối tượng người có công trên địa bàn xã.

 Hội nghị tuyên truyền đã triển khai những nội dung chủ yếu sau: Nghị định số 58/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Thông tư liên tịch hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. Bên cạnh việc triển khai các văn bản hướng dẫn, đại diện lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện đã giải đáp những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện.

Qua Hội nghị tuyên truyền giúp đại biểu nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách khác góp phần ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương.