Hội nghị tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên địa bàn xã Nguyên Phúc.

Vừa qua, Sở Lao động – Thương binh& xã hội tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Đoàn xã Nguyên Phúc, tổ chức hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm cho Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn xã.

Tới dự Hội nghị có đại diện Sở Lao động – Thương binh & xã hội tỉnh; Lãnh đạo xã Nguyên Phúc và hơn 50 ĐVTN trong xã. Tại buổi tư vấn, các đại biểu đã đánh giá thực trạng công tác tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên trên địa bàn xã hiện nay, bám sát vào phong trào lớn của Đoàn là “5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc; 4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” và phong trào Tuổi trẻ Đất Tổ chung tay xây dựng nông thôn mới để từ đó tham mưu cho các cấp Ủy đảng, chính quyền triển khai các hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên có cơ hội được học tập nâng cao trình độ, tìm kiếm việc làm phù hợp với bản thân và gia đình. Ngoài các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, Đoàn xã Nguyên Phúc hàng năm đều chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp giữa tổ chức Đoàn với Ngân hàng chính sách xã hội trong việc tìm nguồn vốn vay uỷ thác cho các đối tượng thanh niên trên địa bàn xã, để tự sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm.

Bên cạnh đánh giá những thuận lợi đã đạt được, Hội nghị cũng đánh giá công tác tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên trên địa bàn xã còn gặp khá nhiều khó khăn, đó là: Đây là địa bàn hết sức khó khăn để triển khai các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm do các đối tượng thanh niên luôn biến động về số lượng do thường xuyên đi làm ăn xa, vì vậy khả năng nắm bắt nhu cầu của thanh niên là rất khó khăn. Ngoài ra, các kênh thông tin, tư vấn của tổ chức Đoàn còn chưa thực sự đổi mới, đa dạng, thiết thực và kịp thời, vẫn còn một số cấp uỷ, chính quyền và kể cả tổ chức Đoàn trên địa bàn xã, còn chưa thực sự quan tâm đến chỉ đạo việc nắm bắt nhu cầu của thanh niên để tư vấn, trao đổi những thông tin nghề nghiệp và việc làm.