HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

0

Ngày 22/01/2021 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, triển khai nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho cán bộ chủ chốt các cấp. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự chủ trì tại điểm cầu huyện Bạch Thông có đồng chí Hoàng Văn Kiệm – Phó Chủ tịch UBND huyện.

                                           Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Bạch Thông

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ khoa học Hà Phúc Mịch- Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam thông tin về thực trạng, xu hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam gần như đầy đủ cơ sở pháp lý cho các địa phương tổ chức triển khai thực hiện sản xuất, tiêu thụ và hỗ trợ lĩnh vực sản xuất hữu cơ…Tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đề nghị Bắc Kạn cần sớm triển khai đưa Nghị định 109/2018/NĐ-CP và Quyết định 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 phê duyệt Đề án phát triển Nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 để đưa nông nghiệp hữu cơ vào thực tiễn địa phương. Ban hành thêm các chính sách ưu tiên của tỉnh cho phát triển nông nghiệp hữu cơ. Tiếp tục phát triển được các thương hiệu nông sản hữu cơ lớn trên thị trường với chuỗi cung cấp bền vững có tính cạnh tranh cao, thế mạnh riêng tại địa phương…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng tới năm 2030, trình UBND tỉnh ban hành để có cơ sở thực hiện các hoạt động nông nghiệp hữu cơ trong thời gian tới. Các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền về nông nghiệp hữu cơ đến các cấp hội, xây dựng và thực hiện các dự án, lồng ghép các nguồn lực để xây dựng, nhân rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ. UBND các huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, căn cứ vào kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn, lựa chọn lĩnh vực và chủng loại sản phẩm thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ…/.

Thanh Tuyền-Trung tâm VH,TT&TT