HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2020

Ngày 06/01/2020 UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2020; công bố kết quả DCCI năm 2019 và phát động thi đua năm 2020. Dự và chủ trì tại điểm cầu huyện Bạch Thông có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện

 Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

Trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền và các ngành đã nỗ lực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên mọi lĩnh vực; tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực; sản xuất nông lâm nghiệp ổn định, từng bước chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, an ninh lương thực được bảo đảm; chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện có hiệu quả; công nghiệp tăng trưởng khá; hoạt động thương mại, dịch vụ, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kết quả cao; thu ngân sách đạt khá, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo, môi trường đảm bảo thực hiện; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế năm 2019 chưa đạt kế hoạch đề ra; sản lượng một số cây trồng, vật nuôi ngành nông, lâm nghiệp đạt thấp; sản xuất công nghiệp còn khó khăn; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác cải cách hành chính chưa đạt mục tiêu; tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng còn xảy ra; phạm pháp hình sự còn diễn biến phức tạp. Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã công bố kết quả khảo sát, xếp hạng DCCI năm 2019 của các địa phương, sở, ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Du – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI; năm tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn, 90 năm Ngày thành lập Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 75 năm Quốc khánh, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị và chính quyền các địa phương cần ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nghị quyết của đảng bộ cấp mình…/.